วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Co Q10 โค คิวเท็น


Co Q10 เลขที่ อย. 10-1-00653-1-005 ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอเบสท์จำกัด 304 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 

โคเอ็นไซม์ คิวเท็น (Coenzyme Q10) หรือที่เรียกสั้นๆว่า Co Q10 เป็นสารที่พบในร่างกายตามธรรมชาติ ร่างกายต้องการใช้ โคเอ็นไซม์คิวเท็นในการเจริญเติบโตของเซลล์รวมไปถึงปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายอันเป็นสาเหตุนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆในมนุษย์

ทำไมต้องทาน Co Q10 เสริม? เพราะเนื่องจากปริมาณของ Co Q10 ที่มีในร่างกายจะลดลงตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น การรับประทาน Co Q10 จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสริมสุขภาพ

 • มีบทบาทสำคัญในการทำลายสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น ป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆในร่างกาย จึงช่วยป้องกันเรื่องหลอดเลือดหัวใจอันเกิดจากการที่ แอลดีแอลโคเลสเตอรอล (LDL Cholesterol ) ถูกออกซิไดซ์ (Oxzidized) ด้วยอนุมูลอิสระ และสะสมในผนังหลอดเลือดก่อให้เกิดการอักเสบและผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้นกลายเป็นพล้าค (Plaque) หรือตะกอนในผนังหลอดเลือด เกาะที่ผนังหลอดเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดแข็งไม่ยืดหยุ่น และ ตีบตัน นำมาซึ่งปัญหาโรคหัวใจได้
 • ช่วยลดระยะเวลาที่ปวดต่อครั้งรวมถึงลดความถี่ในการปวดหัวไมเกรน (Migraine) ทั้งนี้มีงานวิจัยที่แสดงว่าการให้กลุ่มที่เข้ารับการทดสอบ 31 คน ได้รับโคเอ็นไซม์ คิวเท็น ปริมาณ 150 มิลลิกรัมต่อวัน พบว่า 19 คนจาก 31 คนมีระยะเวลาที่ปวดไมเกรนในแต่ละครั้งลดลงมากกว่า 50% กล่าวคือระยะเวลาที่ปวดโดยเฉลี่ย 7.34 วันต่อเดือนลดลงมาเหลือ 2.95 วันต่อเดือน หลังจากได้รับปริมาณโค คิวเท็น เป็นระยะเวลา 3 เดือน และช่วยลดความถี่ในการปวดจากเดิมที่ความถี่ 4.85 เหลือ 2.81 โดยไม่มีผลข้างเคียง
 • โคเอ็นไซม์คิวเท็น (Coenzyme Q10) ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างพลังง่านของร่างกายโดยจะช่วยในการเปลี่ยนอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเป็นพลังงานไมโตคอนเดรียที่อยู่ในเซลล์ร่างกาย ถือว่ามีบทบาทสำคัญในไมโตคอนเดรียอันเป็นแหล่งผลิตพลังงานของเซลล์ (Key role in mitochondrial bioenergetics) จึงพบโคเอ็นไซม์ คิวเท็นได้มากในอวัยวะที่ใช้พลังงานในการทำงานมากเช่น หัวใจ ปอด และตับ 
 • อาจจะมีประโยชน์ในผู้ป่วยทาลัสซีเมียรุนแรง ชนิดเบต้า ทาลัสซีเมีย อี (Beta thalassemia / HbE) ซึ่งจะมีระดับโคเอ็นไซม์คิวเท็นในเลือดต่ำลง การให้โคเอ็นไซม์คิวเท็นทำให้ลดสภาวะออกซิเดชั่นภายในเซลล์ และาจทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 • อาจมีประโยชน์ในโรคทางสมอง ได้แก่ โรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (Dementia) โรคความจำเสื่อม (Alzheimer's disease) และโรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease) โรคหอบหืด (Bronchial Asthma) โรคไตเสื่อมเรื้อรัง (Tubulopathy and Chronic tubulointersticial nephritis) แม้ว่าการวิจัยสำหรับโรคพาร์กินสัน โรคหอบหืด และโรคไต พบว่ายังไม่ได้ผลในการรักษา แต่โรคเหล่านี้มีกลไกจากความเสื่อมของเซลล์ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระมีบทบาทและพบว่าระดับโคเอ็นไซม์คิวเท็นในเลือดต่ำลงในโรคเหล่านี้ด้วย อีกทั้งมีความปลอดภัยและมีประโยชน์จากการวิจัยในระดับเซลล์และในสัตว์ทดลอง ปัจจุบันมีงานวิจัยในคนที่มากขึ้นสำหรับโรคทางสมองเสื่อมหลายชนิด 
มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของโคเอ็นไซม์คิวเท็นต่อการลดริ้วรอยมากมาย ว่าสามารถทำให้ความลึกของริ้วรอยลดลง เช่นการศึกษาของ Gerson Unna พบว่าภายหลังที่กลุ่มทดลองได้รับ Co C10 ในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ริ้วรอยลดลงกว่า 27% และเมื่อได้รับ Co Q10 ต่อไปเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ริ้วรอยลดลงมากกว่า 47%

กล่าวโดยสรุป Co Q10 มีบทบาทสำคัญมากมายรวมถึงประโยชน์ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ 
 • ผิวพรรณ ลดเลือนและป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่น 
 • ผู้สูงอายุทั่วไป
 • โรคหัวใจ
 • ความดันโลหิตสูง
 • เบาหวาน
 • ปวดศีรษะไมเกรน
 • อาการอ่อนเพลียทั่วๆไป
 • หอบหืด อาการและโรคดังกล่าวจะได้ผลดีอย่างมากมายเมื่อรับประทาน Co Q10 ร่วมกับยาแผนปัจจุบันที่แพทย์สั่ง
 • สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อ
ย้ำอีกครั้ง ...... ทำไมต้องรับประทาน Co Q10 เพราะเนื่องจากปริมาณของ Co Q10 ในร่างกายจะลดลงตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น การรับประทาน Co Q10 จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสริมสุขภาพสรุป ประโยชน์ของโคเอ็นไซม์คิวเท็น (Coenzyme Q10) 
ผลการวิจัยทางการแพทย์พบว่าโคเอ็นไซม์คิวเท็นมีประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้ 

เป็นสารเพิ่มพลังงาน โคเอ็นไซม์คิวเท็นเป็นสารสำคัญที่มีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานให้กับเซลล์ เป็นการเพิ่มความทนทานแข็งแรงให้กับเซลล์ และช่วยลดความอ่อนล้าของร่างกาย ทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงแข็งแรง ทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติ

ระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ โคเอ็นไซม์คิวเท็นถูกใช้เพื่อป้องกันอาการหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure) ที่เกิดจากการคั่งของเลือด โคเอ็นไซม์คิวเท็นจะไปลดความเหนียวและการเกาะตัวของไขมันบนผนังหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น

ความดันโลหิตสูง โคเอ็นไซม์คิวเท็น ช่วยลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง (High Blood Pressure) ที่เกิดจากการแข็งตัวของหลอดเลือด (Atherossclerosis) ของอวัยวะต่างๆ จนทำให้ผนังหลอดเลือดขาดความยืดหยุ่น (Elasticity) 

กล้ามเนื้อหัวใจ เพิ่มประสิทธิภาพของการนำออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดโดยช่วยลความตึงของการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจในภาวะขาดออกซิเจน ทำให้การทำงานของหัวใจดีขึ้นและเพิ่มการสูบฉีดโลหิตใหม่ไปยังหัวใจ (Re-Perfusion) และยังไปกระตุ้นการสร้างพลังงานในไมโตคอนเดรียของกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระด้วย จึงทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง

โรคมะเร็ง ลดความเสี่ยงต่อภาวะมะเร็งเนื้อเยื่อต่างๆ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) มะเร็งก้อนเนื้อ (Tumor) รวมทั้งลดอาการข้างเคียงที่เกิดจากเคมีบำบัด (Chemotherapy) ในผู้ป่วยมะเร็ง

แผลในระบบทางเดินอาหาร ช่วยส่งเสริมกระบวนการ๙่อมแซมตัวเองของเซลล์โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะแผลในระบบทางเดินอาหารเช่น โรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือลำไส้เล็กส่วนดูโอดินั่ม (Duodenum) 

ระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานดีขึ้น (Enhance Immune) ช่วยให้เม็ดเลือดขาวกำจัดเชื้อโรคได้ดีขึ้น

เหงือกและฟัน  โคเอ็นไซม์คิวเท็น มีระโยชน์ช่วยลดปัญหาของเหงือกและฟัน

โรคเบาหวาน  พบว่าโคเอ็นไซม์คิวเท็นช่วยลดน้ำตาลในเลือด

กล้ามเนื้อตาย  ลดความเสี่ยงต่อภาวะเซลล์กล้ามเนื้อตาย Muscular Degeneration) เนื่องจากการทำงานหนัก และมีสารตกค้างที่เกิดจากขบวนการเมตาบอลิซึ่มในระหว่างการทำงาน

ผิวหนัง ช่วยเสริมสร้างพลังงานในระดับเซซล์ผิว ช่วยป้องกันเนื้อเยื่อคอลลาเจนและอิลาสตินจากรังสี UVA ทำให้เซลล์ผิวแข็งแีรงและเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสร้างคอลลาเจนใหม่และปกป้องคอลลาเจนจากการถูกทำลายให้สูญเสียโครงสร้างและความยืดหยุ่น จึงช่วยลดเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่น และป้องกันไม่ให้เกิดรอยเหี่ยวย่น รวมทั้งปรับสภาพผิว ให้ผิวชุ่มชื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ โคเอ็นไซม์คิวเท็นยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสัมพันธ์กับวิตามินอี ในการป้องกันเซลล์ผิวจากปฏิกิริยา Lipid Peroxidation) ซึ่งเป็นสาเหตุของกระแก่ (Age Granule) จึงทำให้ผิวสดใส มีชีวิตชีวา

ป้องกันหมันในชาย โคเอ็นไซม์คิวเท็นช่วยให้อสุจิ (Sperm) แข็งแรงขึ้น

โรคอ้วน โคเอ็นไซม์คิวเท็น มีส่วนช่วยในการเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ ซึ่งทำให้น้ำหนักลดลงได้ 

คำแนะนำในการรับประทานโคคิวเท็น 
ปริมาณของโคคิวเท็นที่แนะนำให้รับประทานเสริมสุขภาพทั่วไปคือ 30 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแนะนำให้รับประทานหลังอาหารประมาณ 30 นาที และสามารถปรับขนาดเพิ่มขึ้นได้ตามความเหมาะสม ซึ่งรายงานจากการวิจัยที่ยืนยันความปลอดภัยของโคเอ็นไซม์คิวเท็นว่าสามารถรับประทานได้สูงถึง 300 มิลลิกรัมต่อวัน และเนื่องจากโคเอ็นไซม์คิวเท็นสามารถละลายได้ดีในไขมัน จึงแนะนำให้รับประทานโคเอ็นไซม์คิวเท็นร่วมกับอาหารประเภทที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบเพื่อให้มีการดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการรับประทานอาหารเสริมโคเอ็นไซม์คิวเท็น 


โคเอ็นไซม์ คิวเท็น 30.00 mg.
เลซิติน 150 .00 mg.
น้ำหนักแคปซูลเปล่า 96 mg.

วิธีรับประทาน ครั้งละ 1-2 แคปซูล หลังอาหารเช้า 30 นาที 

ราคาปลีก 750 บาท
ราคาสมาชิก 600 บาท คะแนน 120 PV
บรรจุ 30 แคปซูล

สนใจสินค้าติดต่อคุณเอกที่เบอร์ 081 406 4915 E-mail Address : akeadi@gmail.com หรือ akeadi@yahoo.com หรือ สั่งซื้อ on-line ได้ที่ http://pgpgoldstar-samui.lnwshop.com/ ครับ และถ้าจะทำธุรกิจกับบริษัท PGP Gold Star รบกวนสมัครสมาชิกก่อนนะครับโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้นะครับ  เดี๋ยวผมจัดการให้ทุกอย่างครับ 

อัตรค่าส่งสินค้าตามที่บริษัทกำหนดมีดังนี้คือ
ซื้อ3000 บาทขึ้นไปต่อบิล ค่าส่งธรรมดา ฟรี / EMS เพิ่มอีก 100 บาทจากราคาสินค้า
ซื้อน้อยกว่า 3000 บาทต่อบิล ค่าส่งธรรมดา 100 บาท / EMS / 200 บาท 

เลือกธนาคารที่สะดวกโอนเข้าตามรายการด้านล่างครับ ชื่อบัญชี อดิศักดิ์ รอดแก้ว ทุกบัญชีครับ) ถ้าสั่งเกิน 10000 บาทขึ้นไปต่อบิลส่งฟรี EMS หรือบริษัทขนส่งอื่น ครับ 


หลังจากโอนเงินเสร็จแล้วรบกวนแจ้งด้วยนะครับว่าโอนเข้าบัญชีไหนนะครับ Tel : 081 406 4915

Co Q10 is the nutrient that boosts energy to the cells, especially the brain, heart, muscle and liver.
Coenzyme Q-Ten is a nutrient supplement. Helps the vitamins to work better and prevents cell degeneration. Reduce adhesion and precipitation on the wall of blood vessels. Thereby Co Q10 can solve the problem of heart disease , brain and nervous system including such as migraine and also making good memory, too.
How to eat : 1-2 capsules after breakfast.

Price: 750 THB
Contains : 30 capsules.

If you are interested in this product please contact Mr.Adisak Tel: 081 406 4915 free delivery service all over Koh Samui.

3 ความคิดเห็น:

 1. ตัวนี้ช่วยล้างไขมันในหลอดเลือดเลยนะครับ

  ตอบลบ
 2. ช่วยบำรุงผิวพรรณ ลดริ้วรอย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไมเกรน มะเร็ง อาการอ่อนเพลีย
  โคเอ็นไซม์ คิวเท็น ( Coenzyme Q10 ) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า Co Q10 ( โค คิวเท็น ) เป็นสารที่พบในร่างกายตามธรรมชาติ ร่างกายต้องใช้โคเอ็นไซม์ คิวเท็น ในการเจริญเติบโตของเซลล์รวมถึงปกป้องเซลล์จากการถูกทำลาย อันเป็นสาเหตุนำไปสู่การเกิดโรคต่าง ๆ ในมนุษย์ ทำไมต้องทาน Co Q10 เสริม ? เพราะ... เนื่องจากปริมาณของ Co Q10 ที่มีในร่างกาย จะลดลงตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น การรับประทาน Co Q10 จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสริมสุขภาพ
  บทบาทหน้าที่ของ โคเอ็นไซม์ คิวเท็น ( Coenzyme Q10 )

  -มีบทบาทสำคัญในการทำลายสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น ป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายจึงช่วยป้องกันเรื่องหลอดเลือดหัวใจอันเกิดจากการที่แอลดีแอลโคเลสเตอรอล ( LDL Cholesterol ) ถูกออกซิไดซ์ ( Oxidized ) ด้วยอนุมูลอิสระและสะสมในผนังหลอดเลือด ก่อให้เกิดการอักเสบและผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้นกลายเป็นพล๊าค ( Plaque ) หรือตะกอนในผนังเส้นเลือด เกาะที่ผนังหลอดเลือด ส่งผลทำให้หลอดเลือดแข็งไม่ยืดหยุ่นและตีบตัน นำมาซึ่งปัญหาเรื่องโรคหัวใจได้

  - ช่วยลดระยะเวลาที่ปวดต่อครั้งรวมถึงลดความถี่ในการปวดไมเกรน ( Migraine ) ทั้งนี้มีงานวิจัยที่แสดงว่าการให้กลุ่มที่เข้ารับการทดลอง 31 คนได้รับโคเอ็นไซม์ คิวเท็น ปริมาณ 150 มิลลิกรัมต่อวันพบว่า 19 คนจาก 31 คนมีระยะเวลาที่ปวดไมเกรนในแต่ละครั้งลดลงมากกว่า 50% กล่าวคือระยะเวลาที่ปวดเฉลี่ย 7.34 วันต่อเดือน ลดลงเหลือเฉลี่ย 2.95 วันต่อเดือน หลังจากได้รับโคเอ็นไซม์ คิวเท็น เป็นระยะเวลา 3 เดือนและช่วยลดความถี่ในการปวดจากเดิมที่ความถี่ 4.85 เหลือ 2.81 โดยไม่มีผลข้างเคียง

  - โคเอ็นไซม์ คิวเท็น ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างพลังงานของร่างกายโดยจะช่วยในการเปลี่ยนอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเป็นพลังงานในไมโตรคอนเดรียที่อยู่ในเซลล์ร่างกาย ถือว่ามีบทบาทสำคัญในไมโตรคอนเดรียอันเป็นแหล่งผลิตพลังงานของเซลล์ ( Key Role in Mitochondrial Bioenergetics ) จึงพบโคเอ็นไซม์ คิวเท็น ได้มากในอวัยวะที่ใช้พลังงานในการทำงานมาก เช่น หัวใจ ปอดและตับ

  - อาจจะมีประโยชน์ในผู้ป่วย ทาลัสซีเมียรุนแรง ชนิดเบต้า ทาลัสซีเมีย อี ซึ่งจะมีระดับ โคเอ็นไซม์ คิวเท็น ในเลือดต่ำลง การให้โคเอ็นไซม์ คิวเท็น ทำให้ลดภาวะออกซิเดชั่นภายในเซลล์และอาจทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

  - อาจจะมีประโยชน์ในโรคทางสมอง ได้แก่ โรคสมองเสื่อมในผู้มีอายุ โรคความจำเสื่อม และโรคพาร์กินสัน โรคหอบหืด โรคไตเสื่อมเรื้อรัง แม้ว่าการวิจัยสำหรับโรคพาร์กินสัน โรคหอบหืด และโรคไตพบว่า ยังไม่ได้ผลในการรักษา แต่โรคเหล่านี้มีกลไกจากความเสื่อมของเซลล์ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระมีบทบาทและพบว่าระดับโคเอ็นไซม์ คิวเท็น ในเลือดต่ำลงในโรคเหล่านี้ด้วยอีกทั้งมีความปลอดภัยและมีประโยชน์

  มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของ Co Q10 ต่อการลดริ้วรอยมากมายว่าสามารถทำให้ความลึกของริ้วรอยลดลง เช่น การศึกษาของ Gerson Unna พบว่าภายหลังที่กลุ่มทดลองได้รับ Co Q10 ในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ริ้วรอยลดลงกว่า 27% และเมื่อได้รับ Co Q10 ต่อไปเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ริ้วรอยลดลงมากกว่า 47%

  กล่าวโดยสรุป Co Q10 มีบทบาทสำคัญมากมาย รวมถึงประโยชน์ต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณ ลดเลือนและป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่น ผู้สูงอายุทั่วไป ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เบาหวาน ปวดศรีษะไมเกรน อาการอ่อนเพลียทั่วๆไป หอบหืด อาการและโรคดังกล่าว จะได้ผลดีอย่างมากเมื่อทาน Co Q10 ร่วมกับยาแผนปัจจุบันที่แพทย์สั่ง สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อ

  ตอบลบ