วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทำความรู้จักกับ พีจีพี โกลด์ สตาร์


บริษัท พีจีพี โกลด์ สตาร์ จำกัด ( PGP Gold Star Co.,Ltd. )
อาณาจักรแห่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้จัดตั้งขึ้นโดย ดร.มานพ วัฒนวงศ์วิบูลย์ ผู้ซึ่งเล็งเห็นถึงการมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคเป็นสำคัญ กล่าวคือในปัจจุบันค่านิยมในการดำเนินชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนไป โดยหันไปรับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการกิน โดยหันไปรับประทานอาหารจำพวก เนื้อ นม ไข่ กันมากขึ้น ประกอบกับมีการใช้สารเคมีกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกันมาก จนส่งผลให้ปัจจุบันนี้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แย่ลง ดร.มานพและทีมงานจึงได้ทำการคิดค้นและวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เพื่อคนไทยจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ
 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่มีคุณภาพสูง ซึ่งผลิตจากธัญพืชคุณภาพภายในประเทศ ผสมผสานกับเทคโนโลยีอันทันสมัยจากประเทศเนเธอแลนด์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงในการเปลี่ยนโครงสร้างของธัญพืช ให้เป็นสารอาหารจากธัญพืชที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ง่ายต่อการย่อยและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์ เพื่อใช้ในการเป็นแหล่งพลังงานในกระบวนการซ่อมแซมฟื้นฟูระบบต่างๆ ภายในร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติ


บริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจขายตรงรายแรกของโลกในรอบ 21 ปี ของการก่อตั้งองค์กรของคณะกรรมการประกันคุณภาพโลกของกลุ่มยุโรป (World Quality Commitment หรือ WQC) ที่ได้รับรางวัล “International Gold Star for Quality” รางวัลผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ได้มาตรฐานเหรียญทองระดับโลก ผู้บริโภคได้รับสินค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด ประจำปี 2007 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสบริษัท พีจีพี โกลด์ สตาร์ จำกัด ( PGP Gold Star Co.,Ltd. ) ถือว่าเป็นบริษัทขายตรงของคนไทยรายเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับ สนุนเงินลงทุนแบบให้เปล่าจากรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมถึงการร่วมทุนสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรกว่า 120 ล้านบาทกับบริษัทคอร์ดิโก (ประเทศเนเธอร์แลนด์) ยักษ์ใหญ่ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในยุโรป ทำให้ ดร.มานพ และบริษัท PGP Gold Star เป็นที่รู้จักได้รับความน่าเชื่อถือจากกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปในเรื่อง คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอันมาก
ปัจจุบันบริษัท PGP Gold Star ประกอบด้วย 5 หน่วยธุรกิจย่อย ได้แก่ หน่วยบรรจุและจัดจำหน่าย หน่วยธุรกิจเครือข่าย หน่วยธุรกิจการผลิตซึ่งประกอบด้วยโรงงาน 3 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชลบุรี หน่วยธุรกิจบริษัท Siam Biobest จำกัด และหน่วยธุรกิจเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานมากมาย อาทิเช่น มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงมาตรฐานสากลอื่น ๆ เช่น GMP (Good Manufacturing Practice), ISO9001, BRC Global Standard, IFS (International Food Standard) และเครื่องหมาย “ฮาลาล” สำหรับทุกผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น